Gebouwsaneringen met ZF Zierer systemen!

Copyright-Vermerk: KfW-Bildarchiv / Rüdiger Nehmzow

De KfW bank stimuleert uw energie-efficiënte sanering! Informatie over
uw saneringskrediet vanaf 1% effectieve jaarrente ontvangt u

per e-Mail via infocenter@kfw.de, of telefonisch
maandag–vrijdag 8.00–17.30 uur
onder 0800 539 90 02 (gratis nummer).

Warmte is duur!

 

Energie sparen

Energie besparen

Thermische isolatie/energiebesparing
Energiebesparing door dak- of gevelsaneringen behoort tot de grootste bespaarmogelijkheden in woonhuizen. Een volgens de actuele energiebesparingsvoorschriften gesaneerde gevel betaalt zich in de loop der jaren automatisch terug. Een voorhanggevel van ZF Zierer verandert vochtig metselwerk in een droge muur. Scheuren worden afgedekt: het huis krijgt een nieuw gezicht. Bij een volledige isolering bespaart u meer dan 50% van de stookkosten.

  • FINANCIËLE CRISIS! – Onzekere geldbeleggingen?
  • ENERGIEKOSTENSTIJGING! – Hoge stookkosten?
  • MILIEUVERONTREINIGING! – Hogere CO2-uitstoot?

De oplossing van het probleem: ZF Zierer gevelsystemen!